Eind vorig jaar konden we melden dat Flash glucose monitoring per 10 december 2019 in het basispakket is opgenomen voor mensen met diabetes type 1 en voor mensen met diabetes type 2 met een intensief insulineschema.

Het gebruik van FGM stelt eisen aan de inzet van de gebruiker en de begeleiding van de zorgverlener. Zo moet het gebruik van FGM worden gekoppeld aan concrete behandeldoelen en evaluatiemomenten. Verder moet iemand zich laten trainen in het juiste gebruik van FGM en in staat zijn de data goed te interpreteren en daarnaar te handelen.

In dit bericht van V&VN Diabeteszorg een handig overzicht van aandachtspunten