Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
De NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie is een rubriek rijker: Diabetische voetzorg. De tools in deze rubriek ondersteunen tijdige signalering en doorverwijzing en ze vormen de leidraad voor het maken van lokale/regionale samenwerkingsafspraken.

Het gaat om twee tools. Beide zijn als pdf en als interactieve webpagina beschikbaar. De interactieve webpagina’s bieden extra informatie.
- Preventieve voetzorg
- eerste hulp bij diabetische voetulcus


COVID 19
Daarnaast biedt de rubriek een leidraad Preventieve voetzorg en de behandeling van een voetulcus bij mensen met diabetes ten tijde van COVID-19. De leidraad is opgesteld door de NDF in afstemming met alle betrokken leden cq beroepsgroepen: DVN, DiHAG, NVvP, NIV, NVvV, Provoet en V&VN Diabetes.


Ook interessant
De rubriek verwijst ook naar het webinar Vaste voet aan de grond, onder leiding van Bas van de Goor.
- Met medewerking van: NVvP, NVvDP en ProVoet
- Sprekers: Michel Boerrigter , Sandra van Strijp , drs. Jaap Kroon & Lian Stoeldraaijers
- Doelgroep: alle professionals die bij de voetzorg zijn betrokken