De NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie is uitgebreid met de rubriek Chronische stress: tips en tools en achtergrondinformatie. De rubriek is een samenwerking met Pharos.

De grote impact van chronische stress verdient meer aandacht in de (diabetes)zorg. Het doorbreken van de vicieuze cirkel is een eerste stap. Er zijn mogelijkheden om stress te verlichten en onnodige extra stress te voorkomen. In het persoonlijke contact met mensen, in de toegankelijkheid van de zorg en de begrijpelijkheid van adviezen.