De NDF Toolkit Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie is uitgebreid met de rubriek Psychosociale ondersteuning en psychologische zorg. De rubriek is een samenwerking met Amsterdam UMC, Diabetescentrum/Diabetes Mentaal.

Inhoud:
- Groepsprogramma’s
- Onbegeleide zelfhulp
- Vragenlijsten
- Jong en diabetes
- Richtlijnen