Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Er is alweer een nieuwe rubriek in de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie: Mijn Gesprek over leefstijl. Wanneer we het hebben over het voorkomen van diabetes type 2 is verandering van leefstijl cruciaal. Maar voor de meeste mensen is er weinig moeilijker dan dat. Mijn Gesprek over leefstijl is een goede manier om het persoonsgericht te hebben over wensen, blokkades, interesses en haalbare stappen en te komen tot gezamenlijke besluitvorming.

Drie producten
Eigenlijk gaat het om een set van drie producten, die in wisselwerking het onderwerp leefstijl herkenbaar en laagdrempelig bespreekbaar maken:

  • Gesprekskaart (consultvoorbereiding)
    De kans op een goed gesprek neemt toe als de patiënt vooraf aan het denken wordt gezet en invloed krijgt op de ‘gespreksagenda’. Daarvoor is de Gesprekskaart; deze kan de patiënt thuis invullen of in de wachtkamer.
  • Spreekkamerkaart
    In de spreekkamer ligt nagenoeg dezelfde kaart op tafel. Dat is de spreekkamerkaart, met suggesties om het gesprek goed te openen en te voeren.
  • Wachtkamerposter
    Deze poster is een afbeelding van de consultvoorbereidingskaart. De poster laat leefstijl zien als iets wat veel kanten heeft waarover je kunt praten.

 

mijn gesprek over leefstijlGewone menselijke aandachtspunten
De set Mijn Gesprek over leefstijl helpt u het grote en spannende onderwerp leefstijl concreet en behapbaar te maken. Door het ‘op te knippen’ in gewone menselijke aandachtspunten ontstaat als vanzelf een gesprek over wat de patiënt graag zou willen bereiken en wat hierbij in de weg staat. De set is een handzaam hulpmiddel om duidelijke doelen te stellen en haalbare afspraken te maken. En om daarop terug te komen bij volgende gesprekken en het eventueel bespreekbaar maken van nieuwe aandachtspunten.

Deze tool is gebaseerd op het NDF Gespreksmodel/Mijn Diabetesjaargesprek. De set leefstijlkaarten is te hier te vinden