Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt

Kwaliteitsregistraties zijn essentieel voor het meten, leren en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Een dergelijke registratie bestaat nog niet voor alle patiënten met diabetes, terwijl de diabetesuitkomsten onvoldoende zijn. Reden voor de Nederlandse Diabetes Federatie om op 12 november een bijeenkomst te organiseren over ‘Duurzame diabetes data-infrastructuur’ in het kader van de Wereld Diabetes Dag.

Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij VWS, vertelde over het belang van informatie voor impactvol beleid rondom ziektebeelden en de visie en aanpak van VWS. Margo Brands, teamleider Relatiebeheer en implementatie bij MedMij ging in op de vraag wat de Persoonsgebonden Omgeving kan betekenen voor de ontwikkeling van een duurzame diabetes data-infrastructuur. Kees Wessels presenteerde de opbrengst van een uitgebreide verkenning door De Argumentenfabriek naar knelpunten én kansen.

Aansluitend was er een open discussie met verrassende uitkomsten: diverse partijen zien kansen om relevante stappen te maken door initiatieven te verbinden. Voor de NDF aanleiding om een NDF Stakeholdersdialoog Diabetesdata te gaan organiseren. Lees meer...