Nederlandse Diabetes Federatie
De koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt
Er is sprake van een toenemende diversiteit in de vormen van contact tussen mensen met diabetes en hun zorgverleners. Belangrijke aanjagers voor die ontwikkeling zijn de opkomst van smart diabetes-devices en de ervaringen die noodgedwongen zijn en worden opgedaan met face-to-face vervangende consulten tijdens de covid-pandemie.

De ontwikkeling biedt kansen voor de verdere vormgeving van persoonsgerichte zorg. In de praktijk blijkt er veel variatie te zijn in aanpakken, waarbij allerlei kwaliteitsvragen om de hoek komen kijken. Doel van het NDF Programma Hybride diabeteszorg is, in het kort, het monitoren van de ontwikkelingen, het benutten van kansen, leren van de praktijk en het definiëren en borgen van kwaliteit, bijvoorbeeld in richtlijnen.

Voor de uitvoering sluit het programma aan bij het ZonMW project Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen (DiDia). DiDia is één van de zeven Zorg op afstand projecten, vallend onder het programma Kwaliteit van zorg.

Meer informatie