Op verzoek van VWS deed de NDF in 2021een verkennend onderzoek naar het idee van een Jongerenvraagbaak diabetes en andere chronische aandoeningen. Eind van het jaar werd het rapport gepresenteerd.

In het kader van de verkenning deden ruim 600 jongeren (11 – 25) met een chronische aandoening mee aan een enquete. 94% van die jongeren geeft aan behoefte te hebben aan een jongerenvraagbaak: een laagdrempelig professioneel aanspreekpunt buiten de zorg waar jongeren op sleutelmomenten in hun leven terecht kunnen voor een open gesprek op basis van ervaringsdeskundigheid en eventueel praktische begeleiding bij het vinden van de juiste ondersteuning op het juiste moment op de juiste plek. Het rapport doet daarvoor concrete voorstellen, inclusief een model Jongerenvraagbaak.

Reactie VWS
In reactie op het rapport laat VWS weten dat een jongerenvraagbaak past binnen het motto demedicalisering/normalisering in de Jeugdwet en het belangrijk te vinden dat er een collectief, preventief aanbod is voor jongeren met een chronische aandoening. Het ministerie kiest ervoor nu geen vervolg te geven aan de verkenning, bijvoorbeeld in de vorm van een pilot, maar nu eerst zelf te verkennen of de aandachtspunten en aanbevelingen uit het rapport geborgd kunnen worden bij bestaande voorzieningen.

Stand van zaken
De NDF maakt zich zorgen over de gekozen route. Niet duidelijk is wat men ziet als te borgen opbrengsten en hoe het borgen en evalueren daarvan zou moeten plaatsvinden. Deze zorgen zijn gedeeld met VWS.

Omdat de Jongerenvraagbaak als aandoeningsoverstijgende voorziening, een idee is van de jongeren zelf waar, zo blijkt uit de verkenning, grote behoefte aan is, draagt de NDF het initiatief nu graag over aan de doelgroep. Voor het vervolg neemt JongPIT, dé plek voor jongeren met een chronische aandoening, het stokje over. JongPIT was van meet af aan betrokken bij het voortraject naar en bij de totstandkoming van de verkenning. Ook wordt de organisatie door VWS genoemd als één van de partijen voor het borgen van de opbrengsten van de verkenning.

Femke van Zoggel van JongPIT: “We zijn heel nieuwsgierig naar hoe VWS denkt over de invulling van het vervolg van de verkenning, de implementatie van de opbrengsten en de rol daarin van JongPIT. We gaan ons ervoor inzetten dat de opbrengst van de verkenning niet verloren gaat en er echt werk wordt gemaakt van het uitvoering geven aan de wensen en behoeften van de jongeren.”