Multidisciplinaire aandacht voor mondzorg heeft direct impact op de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met diabetes. Daar ging het over tijdens de NDF Netwerkbijeenkomst op 30 juni jl. In vervolg op die bijeenkomst wordt de NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie nu verrijkt met een nieuwe rubriek: Diabetes en mondzorg.

NDF-leden KNMT en NVMmondhygiënisten presenteerden tijdens de bijeenkomst recent onderzoek die de relatie tussen mondgezondheid en diabetes nog duidelijker in beeld brengt. Zo kunnen bij mensen met diabetes wel acht verschillende orale aandoeningen ontstaan. Van patiënten met ernstige parodontitis heeft één op de vier ook diabetes, vaak nog niet gediagnosticeerd. Onderzoek laat verder zien dat de behandeling van parodontitis de metabole instelling bij de diabetespatiënt verbetert.

App Parodontitis screening
De nieuwe rubriek biedt nuttige achtergrondinformatie om mondgezondheid een integraal onderdeel te laten zijn van goede diabeteszorg. Met de online calculator op www.parodontitisscreening.nl kunnen zorgverleners mensen eenvoudig screenen op parodontitis. Naast de uitslag van de calculator toont de website ook een advies waarin de patiënt wordt aangemoedigd regelmatig de tandarts te bezoeken. Daarmee wordt ook voldaan aan het advies in de NHG-richtlijn Diabetes mellitus type 2 om tweemaal per jaar de tandarts en/of mondhygiënist te bezoeken.

 

Direct naar de NDF Toolkit rubriek Diabetes en mondzorg
NDF Toolkit Persoonsgerichte Diabeteszorg en preventie 
Bericht over NDF Netwerkbijeenkomst 30 juni 2022