Uitgangsvraag
Wat zijn de adviezen bij hypoglykemie?

Aanbevelingen

  • Voor volwassenen wordt tussen de 16 en 20 gram glucose aanbevolen om de bloedglucosespiegel onder de 3,5 mmol voldoende te doen stijgen [13].
  • Het is belangrijk de oorzaak van de hypoglykemie te achterhalen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Afhankelijk van de oorzaak kunnen aanpassingen in medicatie en/of voeding nodig zijn.