Uitgangsvraag
Wat is de rol van medicatie bij de behandeling van overgewicht en obesitas bij mensen met diabetes?

Aanbevelingen

  • Bij de behandeling van overgewicht is een (zeer) beperkte plaats voor farmacotherapie.
  • Alleen in uitzonderlijke gevallen, bij onvoldoende effect van een leefstijlinterventie alléén, kan behandeling met orlistat of GLP1-agonisten worden overwogen bij mensen met een BMI ≥ 30 kg/m2 op bepaalde voorwaarden.
  • De behandeling dient ter bevordering van de bloedglucoseregulatie. De middelen leiden daarnaast tot geringe gewichtsafname (R).
  • Voorkeursmomenten voor verwijzing naar de diëtist: bij starten met het gebruik van een GLP1-agonist.