Uitgangsvraag
Welke eiwitinname wordt aanbevolen diabetes en nefropathie?

Aanbevelingen

  • Bij mensen met diabetes en een klaring van ≤30ml/min/1,73m2 kan het verlagen van de eiwitinname naar maximaal 0,8 gram per kilogram ideaal lichaamsgewicht per dag worden overwogen op individuele basis.
  • Houd rekening met de mogelijke risico’s op ondervoeding (vooral bij ouderen) [156] (R).