Uitgangsvraag
Welk rol hebben de diverse zorgprofessionals in de zorg voor diabetes?