Uitgangsvraag

Wat is het effect van de glykemische index bij het risico op en de behandeling van diabetes?

Aanbevelingen

  • Vervang producten met een hoge glykemische index door producten met een lage glykemische index (A)
  • Bij diabetesdieetadvisering kan uitleg gegeven worden over de glykemische index, maar in de praktijk blijkt de glykemische index moeilijk toe te passen (R)
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de toepassing van de glykemische index, dient er rekening te worden gehouden met de hoeveelheid en het soort voedingsmiddel, de bereidingswijze en samenstelling van de maaltijd en de maagledigingssnelheid (beïnvloed door onder meer vochtgebruik bij de maaltijd en eventuele autonome neuropathie) (R)